Verksamhetsplanering

En verksamhetsplanering ska du göra för att skapa en tydlighet för dig och dina medarbetaren om vad som förväntas under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från den affärsplan du har gjort tidigare. Verksamhetsplanen konkretiserar hur målen från affärsplanen ska förverkligas genom aktiviteter.

Det finns många olika sätt att lägga upp en verksamhetsplan på men punkterna här nedan är en bra grund att utgå ifrån.

 

  • Strategi och vision – Vart är vi påväg och vart vill vi
  • Mål – Vad ska uppnås och hur ska det mätas
  • Aktivitetsplan – Vem gör vad, när och hur
  • Budget – Hur resurserna fördelas och vad kostnaden blir för genomförandet
  • Uppföljning och utvärdering– Vad gick bra och vad gick mindre bra och varför. Underlag för nästa steg

 

nyckel

Author: Andrè Sjöberg

Ledarskapsteknik.se drivs och drivs av mig, Andrè Sjöberg, som har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Jag hjälper företag att utvecklas och gör detta både som mentor och rådgivare. Från och med 2013 ingår jag i Nyföretagarcentrum Öresunds Mentor-team vilket är otroligt roligt och givande.

Lämna ett svar