Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Posted on 2013-08-162021-03-20Categories OkategoriseradeTags , , , , , ,

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg. Förtroende för ledningsgruppen att fatta genomtänkta beslut. Sättet hur det ska genomföras. Oftast uppnås inte önskat resultat på de beslut som ledningsgruppen har tagit. En … Continue reading ”Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut”