Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål

Posted on 2014-02-042014-03-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål

Att sätta mål på fel nivå kan ge dig och din verksamhet sämre lönsamhet och tillväxt. Grovt räknat finns det tre olika nivåer som mål kan sättas på. Trygghetsmål Realistiska mål Barriärbrytande mål Trygghetsmål Trygghetsmål ska vara lätta att uppnå vilket gör att det inte finns någon prestige eller belöning i att klara av målen. Du klara av att uppnå dina mål på denna nivån relativt lätt. Realistiska mål För att uppnå ett realistiskt mål krävs ordentligt och hårt arbete. Barriärbrytande … Continue reading ”Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål”

Verksamhetsplanering

Posted on 2013-08-302013-08-30Categories OkategoriseradeTags , ,   Leave a comment on Verksamhetsplanering

En verksamhetsplanering ska du göra för att skapa en tydlighet för dig och dina medarbetaren om vad som förväntas under det kommande året. Verksamhetsplanen utgår från den affärsplan du har gjort tidigare. Verksamhetsplanen konkretiserar hur målen från affärsplanen ska förverkligas genom aktiviteter. Det finns många olika sätt att lägga upp en verksamhetsplan på men punkterna här nedan är en bra grund att utgå ifrån.   Strategi och vision – Vart är vi påväg och vart vill vi Mål – Vad … Continue reading ”Verksamhetsplanering”

Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Posted on 2013-08-162021-03-20Categories OkategoriseradeTags , , , , , ,

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg. Förtroende för ledningsgruppen att fatta genomtänkta beslut. Sättet hur det ska genomföras. Oftast uppnås inte önskat resultat på de beslut som ledningsgruppen har tagit. En … Continue reading ”Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut”

Vanliga fel en ledningsgrupp gör

Posted on 2013-08-162013-08-16Categories OkategoriseradeTags , , , , , ,   Leave a comment on Vanliga fel en ledningsgrupp gör

Vanliga fel en ledningsgrupp gör: Tar på sig uppgifter som inte är övergripande vilket leder till att ledningsgruppen får mycket att göra och besluta om, vilket egentligen inte ska ligga på deras bord Tar beslut under tidsbrist som nästan alltid leder till beslut som inte är riktigt genomtänkta. Ledningsgruppen upplever det som motstånd mot förändringar när de som berörs av besluten ställer frågor. Oftast är det väldigt bra frågor som har sitt utgångsläge från en känd verklighet. Ställs det frågor … Continue reading ”Vanliga fel en ledningsgrupp gör”

Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Posted on 2013-08-162013-08-16Categories OkategoriseradeTags , , , , ,   Leave a comment on Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.     Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp är: att ledningsgruppen har en strategi, en tanke om framtiden och vart företaget är på väg. att ledningsgruppen agerar i frågor som medarbetaren … Continue reading ”Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp”

Vad gör en ledningsgrupp…?

Posted on 2013-08-162013-08-16Categories OkategoriseradeTags , , , ,   Leave a comment on Vad gör en ledningsgrupp…?

Det finns en gemensam nämnare för vilka uppgifter en ledningsgrupp har. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende om vilken bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på, lokalt eller på företagsledningsnivå.   Gemensamma övergripande uppgifter är: Ta fram en omvärldsanalys Utforma huvudfrågor och strategier för dessa Utforma en strategisk affärsplan samt att ha både ett strategiskt och ett operativt effektivitetsperspektiv Utforma och utveckla principer för ledningen av organisationen samt metoder för ledningsarbetet Uppföljning av verksamhetens övergripande … Continue reading ”Vad gör en ledningsgrupp…?”