Vad gör en ledningsgrupp…?

Posted on 2013-08-162013-08-16Categories OkategoriseradeTags , , , ,   Leave a comment on Vad gör en ledningsgrupp…?

Det finns en gemensam nämnare för vilka uppgifter en ledningsgrupp har. De övergripande uppgifterna för en ledningsgrupp är de samma oberoende om vilken bransch eller på vilken nivå ledningsgruppen verkar på, lokalt eller på företagsledningsnivå.   Gemensamma övergripande uppgifter är: Ta fram en omvärldsanalys Utforma huvudfrågor och strategier för dessa Utforma en strategisk affärsplan samt att ha både ett strategiskt och ett operativt effektivitetsperspektiv Utforma och utveckla principer för ledningen av organisationen samt metoder för ledningsarbetet Uppföljning av verksamhetens övergripande … Continue reading ”Vad gör en ledningsgrupp…?”

App som hjälper dig som chef

Posted on 2013-08-062013-08-15Categories Bli en bra ledare & chef, Ledarskap & ChefskapTags , , , ,   Leave a comment on App som hjälper dig som chef

Den fackliga organisationen Ledarna har tagit fram en app (Chefsflow) för smarphone som visar vilka aktiviteter du lägger ner mest tid på och hur du kan på ett lätt sätt omprioritera dina beslut för vilka aktiviteter som skapar mest värde. Du kan följa din utveckling vecka för vecka och kan på ett enkelt sätt se hur det går för dig med hjälp av diagram. Du hittar mer information om appen här: App Store alternativt Goolge Play .

Medarbetaren som kör solo

Posted on 2013-06-172013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Medarbetaren som kör solo

I de flesta grupper finns det en person som kör sitt eget race. Detta betyder inte att personen ifråga vill något illa utan endast att personen har gott självförtroende, engagemang och får mycket bekräftelse. Han, för det är oftast en man det gäller, tar egna beslut utan att förankra de med dig. Detta kan skapa stor frustration hos dig och ställer ditt ledarskap på sin spets. En person som kör sitt eget race är ingen lagspelare men är detta endast … Continue reading ”Medarbetaren som kör solo”

3 tips om olämpliga ledaren

Posted on 2013-06-122013-08-15Categories 3 tips om..., Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on 3 tips om olämpliga ledaren

En bra ledare ska låta sina medarbetaren utveckla sig själva. Den kinesiska filosofen Lao Zi som var verksam runt 600 talet f.Kr skrev: ”En ledare är bäst när man knappt vet att han existerar. Inte så bra när folk lyder och hyllar honom. Sämst när folk hatar honom.” Vanliga fallgropar när man utser en ny chef och ledare är:   SPECIALISTEN – Att utse en medarbetare som är specialist inom sitt område till att bli chef får katastrofala resultat om personen inte … Continue reading ”3 tips om olämpliga ledaren”

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Posted on 2013-05-302013-08-15Categories 3 tips om..., Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on 3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i projektet var engagerade och upplevde sig själva som delaktiga i satsningen fullt ut. MÅLEN Det är viktigt att samtliga inblandad är överens om förändringsprojektets mål. … Continue reading ”3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet”

Är du chef eller ledare…?

Posted on 2013-04-042013-08-15Categories Bli en bra ledare & chef, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on Är du chef eller ledare…?

Svaret på den frågan är att du måste vara både chef och ledare för att uppnå de resultat du vill. Det är viktigt att du vet vilken skillnad det är mellan att agera som chef eller ledare. Du ska nämligen utvärderas av din chef inom både ditt chefskap och ledarskap. Man kan väldigt förenklat säga att chefskap handlar om att säga till medarbetaren vad de ska göra och sätta upp regler och ledarskap handlar om att få medarbetaren motiverad att … Continue reading ”Är du chef eller ledare…?”

Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal

Som chef och ledare är det viktigt att man har en relation till medarbetarna och denna relation bygger du med ditt ledarskap. Samtal är en mycket viktigt del av att skapa en relation som bygger på tillit och respekt. På många företag kallar chefen en medarbetare till samtal endast då medarbetaren har gjort något som strider mot företagets regelverk eller policy. På detta sättet skapar man ingen bra och hållbar relation till sina medarbetaren. En medarbetar ska ha återkoppling på … Continue reading ”Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal”

Varför presterar inte medarbetaren…?

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Varför presterar inte medarbetaren…?

Hur ska du som chef och ledare agera om du märker att en av dina medarbetaren inte presterar längre? Svaret är att du som chef och ledare måste engagera dig djupare i medarbetarens situation och ditt ledarskap är viktigt för att skapa ett förtroende. Steg 1 är att placera medarbetaren i en av fem nedanstående kategorier. Steg 2 är att ha ett samtal med medarbetaren i lugn och ro där du kontrollera att du har gjort en korrekt bedömning av … Continue reading ”Varför presterar inte medarbetaren…?”

Så här behåller du nyckelpersoner

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories Ledarskap & Chefskap, RekryteringTags , , , , , ,   Leave a comment on Så här behåller du nyckelpersoner

Att behålla duktiga och drivna medarbetaren i företaget är en viktig del av ditt ledarskap. Dessa medarbetarna kallas även nyckelpersoner och är väldigt värdefulla för företagets utveckling. Den yngre generationen av medarbetaren har ett annat förhållningssätt till arbete än vad den äldre generationen har. Den yngre generationen vill inte bara tjäna pengar utan ställer stora krav på personlig utveckling samt så vill de ha utmanande arbetsuppgifter. Här nedan ser du de tio viktigaste punkterna du bör följa för att skapa … Continue reading ”Så här behåller du nyckelpersoner”

3 tips på hur du motiverar vid dålig prestation

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories 3 tips om..., Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on 3 tips på hur du motiverar vid dålig prestation

Att en medarbetare tappar motivation och inte presterar lika bra som innan är något du som chef och ledare måste agera på. Problemet kommer inte att lösa sig själv och det är en dela av ditt chefskap och ledarskap att ta tag i situation. Här kommer tre tips på vad du ska tänka på: Historik. Har medarbetaren sökt ett jobb internt som medarbetaren inte fick eller hur gick det senaste lönesamtalet? Samtal. Sätt dig i lugn och ro med medarbetaren för ett … Continue reading ”3 tips på hur du motiverar vid dålig prestation”