Hur du lyckas med förändringar…

Posted on 2019-01-032019-10-26Categories Bli en bra ledare & chef, Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on Hur du lyckas med förändringar…

Som chef har du säkert upplevt att du vill genomföra en förändring i din organisation och stött på motstånd. Detta motstånd är helt naturligt. Så fort du ändrar en rutin eller ett arbetssätt kommer du stötta på motstånd. Det viktiga är att du vet om vilket sorts motstånd som du möter. Det finns 8 steg i motståndstrappan.     Om du kan placera in dina medarbetaren enskilt i denna motståndstrappan kommer du sedan steg för steg kunna driva igenom din … Continue reading ”Hur du lyckas med förändringar…”

Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut

Posted on 2013-08-162021-03-20Categories OkategoriseradeTags , , , , , ,

Ett beslut i sig kan vara bra men sättet att genomföra det kunde ha varit betydligt bättre. För att kunna genomföra det som ledningsgruppen har beslutat om måste berörda parter känna ett förtroende för sin ledningsgrupp samt uppleva att de får sin röst hörd. Att genomföra ett beslut vilar på två stora och viktiga steg. Förtroende för ledningsgruppen att fatta genomtänkta beslut. Sättet hur det ska genomföras. Oftast uppnås inte önskat resultat på de beslut som ledningsgruppen har tagit. En … Continue reading ”Så här lyckas din ledningsgrupp med genomförandet av ert beslut”

3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Posted on 2013-05-302013-08-15Categories 3 tips om..., Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on 3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet

Chefskapet och ledarskapet i framgångsrika förändringsprojekt har tre saker gemensamt. Chefen kunde förena sina egna personliga och yrkesmässiga mål till förändringsprojektets mål. Chefen samarbetade med andra chefer inom andra avdelningar, och andra funktioner och skapade bättre samspel med sitt ledarskap. Cheferna i framgångsrika förändringsprojekt använde sitt goda ledarskap och såg till att personerna som deltog i projektet var engagerade och upplevde sig själva som delaktiga i satsningen fullt ut. MÅLEN Det är viktigt att samtliga inblandad är överens om förändringsprojektets mål. … Continue reading ”3 tips om hur du lyckas med förändringsarbetet”