Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Posted on 2013-08-162013-08-16Categories OkategoriseradeTags , , , , ,   Leave a comment on Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp

Ledningsgruppen måste ha en förståelse för vilka förväntningar de medarbetaren och chefer har som inte sitter med i ledningsgruppen. En medlem i en ledningsgrupp kan ha en helt annan verklighetsuppfattning än sina kollegor och då är det fakta som visar vilken uppfattning som är närmst verkligheten.     Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp är: att ledningsgruppen har en strategi, en tanke om framtiden och vart företaget är på väg. att ledningsgruppen agerar i frågor som medarbetaren … Continue reading ”Vanliga förväntningar medarbetare och chefer har på en ledningsgrupp”