Chefens fallgrop nr 4: Du tycker att allt är lika viktigt

Posted on 2013-11-172014-03-15Categories Fallgropar för dig som är ny chef, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , , , , , , ,   Leave a comment on Chefens fallgrop nr 4: Du tycker att allt är lika viktigt

Allt är INTE lika viktigt. Som chef måste du lära dig att prioritera. Om du inte kan prioritera kommer du känna att du inte hinner med dina arbetsuppgifter och att dina resultat kommer försämras.   Det finns en regel som heter 80/20-regeln. Denna regel går ut på att 20% av det du gör står för 80% av ditt resultat!   Denna regel, även kallad Paretos lag, kan appliceras på alla områden t ex:   Kunder: 20% av dina kunder står … Continue reading ”Chefens fallgrop nr 4: Du tycker att allt är lika viktigt”

Framgångsrik uppföljning

Posted on 2013-11-172014-03-15Categories OkategoriseradeTags , , , ,   Leave a comment on Framgångsrik uppföljning

Vid all affärsutveckling är det viktigt att du arbetar strukturerat. Det finns en del tekniker eller upplägg som hjälper dig med att kunna arbeta aktivt och utvecklande med din affärsutveckling. Upplägget som jag beskriver i detta inlägg kan appliceras på alla affärsområden som du vill förbättra och utveckla. När du arbetar och ska utvärdera vad du har åstadkommit bör du dela upp det i fyra områden. För en framgångsrik uppföljning ska du gå igenom dessa 4 områdena:   Produkt Marknadsföring … Continue reading ”Framgångsrik uppföljning”

Varför behöver du en strategi?

Posted on 2013-10-052014-02-04Categories StrategierTags , , ,   Leave a comment on Varför behöver du en strategi?

Tänk OM det blir precis så som du har tänkt dig, ditt drömläge? Vad kul, eller hur? Då kommer frågan, vad har du tänkt dig, vilket är ditt drömläge? Det är det som är grunden i din strategi. Enligt min erfarenhet är strategier något som många tycker är jobbigt att arbeta med eller att det är endast något för den högsta ledning. Vill du att ditt företag eller din avdelning ska lyckas? Ja, svara du förmodligen. Men vad menar du … Continue reading ”Varför behöver du en strategi?”

Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt

Posted on 2013-06-172013-08-15Categories Bli en bra ledare & chef, Böcker du måste ha, Ledarskap & ChefskapTags , , , ,   Leave a comment on Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt

Inom ditt ledarskap och chefskap är det viktigt att veta vad operativt arbete är och vad strategiskt arbete är. Jag kommer här att på två minuter väldigt förenklat förklara vad skillnaden är mellan att jobba operativt kontra strategiskt. Det kan vara svårt att förstå vad strategiskt arbete innebär. Att jobba operativt som chef är mycket lättare att förstå. Vi kan förenkla uttrycken och gör dem mer lättförståeliga. OPERATIVT = Att praktiskt utföra uppgifter. STRATEGISKT = Att göra långsiktiga planeringar. Läs även … Continue reading ”Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt”

5 tips om affärsförhandling

Posted on 2013-06-112013-08-15Categories OkategoriseradeTags ,   Leave a comment on 5 tips om affärsförhandling

FÖRBEREDELSE Som affärsutvecklare är det viktigt att du kan förhandla. Utan förberedelse kommer du inte att lyckas med din förhandling. Det är viktig att du vet varför och vilket ditt syfte och mål är med förhandlingen, enkelt uttryck vad vill du som affärsutvecklare uppnå med förhandlingen. Vilka är dina krav, vad är det sämsta respektive det bästa läget, vilket är ditt önskeläge i förhandlingen? Vilka krav kan den du ska förhandla med ha? Vilka argument kommer de med? Förberedd dig och du … Continue reading ”5 tips om affärsförhandling”

Framgångsrik affärsutveckling – vill, kan och får

Posted on 2013-05-282013-08-15Categories OkategoriseradeTags , , ,   Leave a comment on Framgångsrik affärsutveckling – vill, kan och får

  Som affärsutvecklare är det viktigt och vara medveten om de grundläggande ramarna som finns för en framgångsrik affärsutveckling. Affären måste bygga på det vi vill, kan och får. Om vi tar och går igenom dessa tre områden var för sig så kommer det bli lättare och förstå helheten, vi börjar med vad vi vill. VILL Det är ledningen som har en viljeinriktning som sannolikt tar sig uttryck i företagets vision. Att veta vad vi vill är nödvändigt för att överhuvud … Continue reading ”Framgångsrik affärsutveckling – vill, kan och får”

SWOT-analys – Så här gör du…

Posted on 2013-05-282013-08-15Categories OkategoriseradeTags , , , ,   Leave a comment on SWOT-analys – Så här gör du…

Jag tänker förklara i detta inlägg hur du som affärsutvecklare kan göra en förenklad SWOT-analys. Genom att du gör en SWOT-analys kartlägger du ditt företags styrkor, svagheter, hot och de möjligheter som finns internt och externt. SWOT-analysen är en av affärsutvecklarens bästa verktyg för att kunna utveckla verksamheten och företaget. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och hot. SWOT-analysen är ett verktyg som hjälper dig att: 1. Kartlägga och synliggör de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse … Continue reading ”SWOT-analys – Så här gör du…”

De dolda tillgångarna…

Posted on 2013-05-272013-08-15Categories Böcker du måste haTags , , , , , ,   Leave a comment on De dolda tillgångarna…

Förvånansvärt ofta kan du finna att det i många företag inte har gjorts någon riktigt analys över företagets nuvarande styrkefaktorer innan man börjar prata om marknadsexpansion och produktutveckling. Att identifiera ditt företags styrkefaktorer och inte låta de förbli outnyttjade är en väg till en god affärsutveckling.  En nyckel till framgång är att ha en målmedveten fokusering på befintliga affärer. Ett grundläggande verktyg i affärsutveckling är SWOT-analysen. SWOT står för analys av Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats eller på svenska Styrkor, … Continue reading ”De dolda tillgångarna…”