Så här missar du företagets mål bäst

Jan-Erik Lundström har skrivit boken  ”Målburen – Konsten att lyckas med målstyrning”. I boken ger han fem tips på hur du ska göra för att INTE lyckas med din målstyrning.

  • Håll verksamhetens mål och vision hemliga.
  • informera inte hur det går för företaget.
  • lämna absolut inte över något ansvar eller några befogenheter till personalen.
  • se till att samtliga beslut tas av dig.
  • ignorera kunderna och koncentrera dig enbart på ert interna arbete.

Styrning

Author: Andrè Sjöberg

Ledarskapsteknik.se drivs och drivs av mig, Andrè Sjöberg, som har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Jag hjälper företag att utvecklas och gör detta både som mentor och rådgivare. Från och med 2013 ingår jag i Nyföretagarcentrum Öresunds Mentor-team vilket är otroligt roligt och givande.