Framgångsrik uppföljning

Vid all affärsutveckling är det viktigt att du arbetar strukturerat. Det finns en del tekniker eller upplägg som hjälper dig med att kunna arbeta aktivt och utvecklande med din affärsutveckling. Upplägget som jag beskriver i detta inlägg kan appliceras på alla affärsområden som du vill förbättra och utveckla. När du arbetar och ska utvärdera vad du har åstadkommit bör du dela upp det i fyra områden.

För en framgångsrik uppföljning ska du gå igenom dessa 4 områdena:

 

  1. Produkt
  2. Marknadsföring
  3. Försäljning
  4. Leverans

 

PRODUKT
Har beskriver du vilka förändringar som har gjorts med produkten. Det kan handla om rena produktförbättringar såsom ny design, nya funktioner, utbildningar, certifieringar m.m.

MARKNADSFÖRING
Här beskriver du hur produkten har marknadsförts. Samtliga marknadsföringsevent ska du kunna räkna på hur mycket du får tillbaka per satsad krona. Kom ihåg att informera om de förbättringar du har gjort med produkten.

FÖRSÄLJNING
Här beskriver du hur produkten  säljs. Genom vilka kanaler, t ex via webshop, fysisk butik, fältförsäljning, mässor, direktreklam, Annonser i press och branschtidningar m.m. Det är viktigt att du har en uppfattning av fördelningen av försäljningen mellan de olika försäljningskanalerna.

LEVERANS
Här ska du beskriva de aktiviteter som görs för att hålla en jämn kvalitet på produkten. Tillverkningen/tjänsten måste kunna hänga med i försäljningsuppgången. Du ska även beskriva vad och hur du har löst reklamationer, kundsynpunkter, leverans problem m.m.

framgangsrik_uppfoljning

AVSLUTNINGSVIS
Om all din uppföljning och utvärdering görs på detta sätt så kommer du märka att du får ett mycket bättre helhetsgrepp och du kommer se var du ska lägga tid och resurser någonstans. Många av de chefer som jag har presenterat denna enkla teknik för har efter ett tag sagt att den har hjälpt dem att lyfta blicken. Enligt min erfarenhet så lägger många chefer mycket tid på det sista området ”Leverans” och väsentligt mycket mindre tid, om ingen alls, på de övriga områdena när det gäller uppföljning och utvärdering.

Author: Andrè Sjöberg

Ledarskapsteknik.se drivs och drivs av mig, Andrè Sjöberg, som har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Jag hjälper företag att utvecklas och gör detta både som mentor och rådgivare. Från och med 2013 ingår jag i Nyföretagarcentrum Öresunds Mentor-team vilket är otroligt roligt och givande.

Lämna ett svar