Så blir du en framgångsrik och självgående chef

Posted on 2019-10-292019-11-08Categories Bli en bra ledare & chef, Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Så blir du en framgångsrik och självgående chef

En av de absolut vanligaste frågorna jag får som handlar om ledarskap är dessa två: Hur får jag mina medarbetare att bli mer självgående och framgångsrika? Hur blir jag självgående och framgångsrik? Svaret är enkelt, svarar jag. Svaret är enkelt men det är hårt arbete för att nå ditt mål. Jag har genom egen erfarenhet och genom att ha läst otal många ledarskapsböcker kommit fram till 3 enkla frågor som gör dig och dina medarbetare självgående. De tre frågorna för att … Continue reading ”Så blir du en framgångsrik och självgående chef”

Hur du lyckas med förändringar…

Posted on 2019-01-032019-10-26Categories Bli en bra ledare & chef, Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on Hur du lyckas med förändringar…

Som chef har du säkert upplevt att du vill genomföra en förändring i din organisation och stött på motstånd. Detta motstånd är helt naturligt. Så fort du ändrar en rutin eller ett arbetssätt kommer du stötta på motstånd. Det viktiga är att du vet om vilket sorts motstånd som du möter. Det finns 8 steg i motståndstrappan.     Om du kan placera in dina medarbetaren enskilt i denna motståndstrappan kommer du sedan steg för steg kunna driva igenom din … Continue reading ”Hur du lyckas med förändringar…”

Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål

Posted on 2014-02-042014-03-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , , ,   Leave a comment on Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål

Att sätta mål på fel nivå kan ge dig och din verksamhet sämre lönsamhet och tillväxt. Grovt räknat finns det tre olika nivåer som mål kan sättas på. Trygghetsmål Realistiska mål Barriärbrytande mål Trygghetsmål Trygghetsmål ska vara lätta att uppnå vilket gör att det inte finns någon prestige eller belöning i att klara av målen. Du klara av att uppnå dina mål på denna nivån relativt lätt. Realistiska mål För att uppnå ett realistiskt mål krävs ordentligt och hårt arbete. Barriärbrytande … Continue reading ”Ökad lönsamhet och tillväxt med rätt nivå på dina mål”

Medarbetaren som kör solo

Posted on 2013-06-172013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Medarbetaren som kör solo

I de flesta grupper finns det en person som kör sitt eget race. Detta betyder inte att personen ifråga vill något illa utan endast att personen har gott självförtroende, engagemang och får mycket bekräftelse. Han, för det är oftast en man det gäller, tar egna beslut utan att förankra de med dig. Detta kan skapa stor frustration hos dig och ställer ditt ledarskap på sin spets. En person som kör sitt eget race är ingen lagspelare men är detta endast … Continue reading ”Medarbetaren som kör solo”

Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal

Som chef och ledare är det viktigt att man har en relation till medarbetarna och denna relation bygger du med ditt ledarskap. Samtal är en mycket viktigt del av att skapa en relation som bygger på tillit och respekt. På många företag kallar chefen en medarbetare till samtal endast då medarbetaren har gjort något som strider mot företagets regelverk eller policy. På detta sättet skapar man ingen bra och hållbar relation till sina medarbetaren. En medarbetar ska ha återkoppling på … Continue reading ”Så här genomför du ett lyckat medarbetarsamtal”

Varför presterar inte medarbetaren…?

Posted on 2013-04-022013-08-15Categories Få medarbetarna att göra det du vill, Ledarskap & ChefskapTags , , , , ,   Leave a comment on Varför presterar inte medarbetaren…?

Hur ska du som chef och ledare agera om du märker att en av dina medarbetaren inte presterar längre? Svaret är att du som chef och ledare måste engagera dig djupare i medarbetarens situation och ditt ledarskap är viktigt för att skapa ett förtroende. Steg 1 är att placera medarbetaren i en av fem nedanstående kategorier. Steg 2 är att ha ett samtal med medarbetaren i lugn och ro där du kontrollera att du har gjort en korrekt bedömning av … Continue reading ”Varför presterar inte medarbetaren…?”

Få medarbetarna att göra det du vill… del 2

Posted on 2013-03-162013-05-30Categories Få medarbetarna att göra det du vill   Leave a comment on Få medarbetarna att göra det du vill… del 2

1. Den sociala arbetsmiljön. Tänk dig in i dina anställdas situation. Hur ser dem på och hur agerar dem på tilltal, värderingar, möten, konflikter, beteende, attityder, umgängesformer, relationer med övriga medarbetaren och samtal? Hur ser belöningssystemet ut? Finns det tydliga och nedskrivna riktlinjer och policys? Har medarbetarna en arbetsbeskrivning? 2. Den fysiska arbetsmiljön Denna punkten är den som de flesta chefer och ledare tycker är enklast att få svar på. Här gäller det att analyser den fysiska miljön såsom möblering, utrustning, uniformer, användning … Continue reading ”Få medarbetarna att göra det du vill… del 2”

Få medarbetarna att göra det du vill… del 1

Posted on 2013-03-152013-04-02Categories Få medarbetarna att göra det du vill   Leave a comment on Få medarbetarna att göra det du vill… del 1

Många chefer tar beslut med hjälp av sin magkänsla. Det går bra ibland och kanske inte lika bra i andra fall. Eller det kanske går bra men du vet att det kan gå bättre men vet inte hur du ska få medarbetarna att ge det där lilla extra. Om du tar ett beslut som bygger på fakta kommer du snabbt att inse vad det var som fattades för att få dina medarbetaren att göra det där lilla extra. Du ska … Continue reading ”Få medarbetarna att göra det du vill… del 1”