En bok om organisation och ledarskap

Posted on 2019-10-282019-10-29Categories Böcker du måste ha, Ledarskap & ChefskapTags , ,

Boken ”Organisation och ledarskap” är en bok som ger en rundvandring i det som rör organisationen och dess medarbetare på ett rätt så lätt fattat sätt. Boken är skriven av författaren Maria Bergengren som är pedagog och ekonom. Det är en väldigt intressant bok att läsa om du tycker om ledarskap.

Nya perspektiv på organisation och ledarskap

Posted on 2019-03-162019-10-26Categories Böcker du måste ha, Ledarskap & ChefskapTags ,

Jag har läst boken ”Nya perspektiv på organisation och ledarskap” och detta är en riktigt bra bok men tung att läsa. Det är inget som jag rekommendera någon som inte är riktigt intresserad av organisation och ledarskap att ha som första val att läsa. I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap: Det strukturella perspektivet Human Resources-perspektivet Det politiska perspektivet Det symboliska perspektivet

Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt

Posted on 2013-06-172013-08-15Categories Bli en bra ledare & chef, Böcker du måste ha, Ledarskap & ChefskapTags , , , ,   Leave a comment on Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt

Inom ditt ledarskap och chefskap är det viktigt att veta vad operativt arbete är och vad strategiskt arbete är. Jag kommer här att på två minuter väldigt förenklat förklara vad skillnaden är mellan att jobba operativt kontra strategiskt. Det kan vara svårt att förstå vad strategiskt arbete innebär. Att jobba operativt som chef är mycket lättare att förstå. Vi kan förenkla uttrycken och gör dem mer lättförståeliga. OPERATIVT = Att praktiskt utföra uppgifter. STRATEGISKT = Att göra långsiktiga planeringar. Läs även … Continue reading ”Lär dig på 2 minuter skillnaden mellan att jobba operativt kontra strategiskt”

De dolda tillgångarna…

Posted on 2013-05-272013-08-15Categories Böcker du måste haTags , , , , , ,   Leave a comment on De dolda tillgångarna…

Förvånansvärt ofta kan du finna att det i många företag inte har gjorts någon riktigt analys över företagets nuvarande styrkefaktorer innan man börjar prata om marknadsexpansion och produktutveckling. Att identifiera ditt företags styrkefaktorer och inte låta de förbli outnyttjade är en väg till en god affärsutveckling.  En nyckel till framgång är att ha en målmedveten fokusering på befintliga affärer. Ett grundläggande verktyg i affärsutveckling är SWOT-analysen. SWOT står för analys av Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats eller på svenska Styrkor, … Continue reading ”De dolda tillgångarna…”