Bortförklaringar, inte mitt fel

Ett dilemma som många chefer har som kontaktar mig är att medarbetaren alltid skyller ifrån sig när de inte har levererat det resultat som de ska.

Vi kan ta ett exempel från transportbranschen.

En förare, som vi kallar Bengt, kör in i en lyktstolpe.
Bengt förklarar för sin chef att det inte är hans fel att han körde in i lyktstolpen. Det är ju gatukontorets fel eftersom lyktstolpen är ”fel” placerad. Chefen frågar Bengt vad Bengt kan göra för att vid nästa tillfälle Bengt kör förbi samma lyktstolpe inte ska köra in i den. Bengt tänker och säger att han ska sänka hastigheten och öka sin uppmärksamhet. Men Bengt menar att om han kör in i lyktstolpen igen så är det gatukontorets fel men om han inte kör in i den så är det tack vare Bengt.

Med andra ord om det skiter sig så är det någon annans fel och om det går bra så är det medarbetarens förtjänst. Och nu gick det inte bra och då är det någon annans fel nämligen gatukontorets fel, tycker Bengt.

Det intressanta i denna historien är att man känner till svårigheten i den uppkomna situationen vid lyktstolpen och kör förbi den flera gånger utan att kör in i den. Och när man kör in i den då är det inte brist på uppmärksamhet från förarens sida utan gatukontorets fel. Givetvis kan lyktstolpen vara olämpligt placerad men under tiden tills den blir flyttad ska man fortfarande klara av att passera utan att kör in i den. Eftersom att det går att passera lyktstolpen utan att köra in i den om man är uppmärksam vid sin körning.

Detta är ett tydligt exempel på bortförklaring med en yttre anledning.

imagesV0LGT4D2

Vanliga tecken på bortförklaringar med en yttre anledning är man säger:

  • Jag har inte fått svar från person X
  • Jag har skickat ett mail men inget svar
  • Bussen var sen
  • Det var mycket trafik, därför är jag sen
  • Ingen har informerat mig
  • Jag trodde det för det sa person X
  • Jag har jätte mycket att göra, därför har jag inte gjort det

Vi kan gå igenom den sista bortförklaringen som även är den jobbigaste att möta som chef och ledare.

Bortförklaring ”Jag har jätte mycket att göra, därför har jag inte gjort det”

Problemet är inte att du har mycket att göra problemet är att du inte lyft detta till din närmste chef i god tid. Om du hade gått in till din chef och sagt att du har för mycket att göra just nu hade du säker fått svaret: Jo, det bör du hinna göra det handlar bara om att prioritera.

Detta är helt rätt det handlar om prioriteringar men första och främst har du gjort en riktigt bra sak du har börjat kommunicera med din chef angående din arbetsbelastning och dina farhågor om att du inte klarar av att nå de resultat som du ska uppnå. Men tänk på att det är fortfarande upp till dig att klara av de resultat som är satta. Be din chef om hjälp med att prioritera dina dagar för att få en bekräftelse på att du har en för hög arbetsbelastning. Om det visar sig efter att din chef hjälpt dig med att organisera dina dagar att det är hanterbart så har du vunnit på detta genom att du nu vet hur du ska strukturera dina dagar. Om du nu inte har en chef som kan hjälpa dig så ligger ju bollen hos dig på att ta reda på hur man kan lägga upp sina dagar. Du har kanske en kollega eller liknande som har suttit i samma situation som du gör just nu. Tänk på att om man ska påvisa att man har en ohållbar arbetsbelastning krävs det fakta och ett förarbete med att ha testat olika alternativa lösningar. Jag har ett tips på en mycket bra bok om hur du blir mer strukturerad ”Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar”.  

Author: Andrè Sjöberg

Ledarskapsteknik.se drivs och drivs av mig, Andrè Sjöberg, som har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Jag hjälper företag att utvecklas och gör detta både som mentor och rådgivare. Från och med 2013 ingår jag i Nyföretagarcentrum Öresunds Mentor-team vilket är otroligt roligt och givande.